HVORFOR TRÆNE KARATE

KARATE ER FØRST OG FREMMEST
TRÆNINGEN I AT OPNÅ BALANCEN MELLEM
KROP OG SIND.

(Vær trofast) Først og fremmest overfor én selv. I Karate-Do er det vores vigtigste regel, som alle skal efterleve.


Shotokan karate som sport, har mange sider. Kroppen optrænes gennems ystematisk og disciplineret træning dagligt, og omdannes til forsvars- og angrebsteknikker. En karateudøver udvikler kroppens muskelstyrke, smidighed, fleksibilitet, balance, koordination, timing og åndedræt. Mentalt udvikler man styrke i kraft af et åbent sind med stor koncentration. Man opnår en indre ro og harmoni. Stifte Venskab og udvikle sig ved bl.a. det idrætslige samvær og konkurrencerne. Det inspirerende ved at træne karate rigtigt er, ved træning af krop og sind fuldkommengøre ens karakter – når samtidig man følger de etiske regler i dagligdagen, og gør dette til en vej igennem livet, opnår man dermed en bedre karakter.

Som ny i karateklubben


Der er mange nye ord,
mennesker og anderledes måder at gøre tingene på, man som ny skal forholde sig til.


Fokusér blot på at høre godt efter og gør dig umage – så kommer resten af sig selv.


Og det som i første omgang kan synes fremmed, som
f.eks. at vi bukker meget, er i virkeligheden et symbol på den høflighed og respekt vi viser hinanden.


Karate kan dyrkes i alle
aldersklasser, og det gør ingen forskel, om man er mand eller kvinde.