Hvad er Karate?

Kara-te betyder “tom hånd” og er en gammel japansk kampform, der på en effektiv måde udnytter kroppen til både forsvar og angreb. Du lærer gennem karatetræningen din krop at kende og dermed udvikler du dig både fysisk og psykisk. Dette giver dig større selvtillid og øget velvære samtidig med at du holder din krop i form.

"Tom Hånd Stil"

”Shotokan” er verdens mest udbredte stilart, hvor der trænes tre forskellige discipliner:

Kihon er basistræning, hvor alle former for teknik (parader, stød, slag og spark) trænes igen og igen for at opnå præcision og hurtighed i teknikkerne, samtidig med at balance, styrke og åndedræt trænes.

Kata er figurøvelser, hvor forskellige teknikker er sammensat i mønstre som en kampsituation mod flere modstandere. I kata lægges der stor vægt på koncentration og præcision, ligesom korrekt åndedræt og timing også er vigtige elementer. I Shotokan Karate findes der for tiden 30 forskellige kataer.

Kumite er den egentlige kamp mellem to eller flere modstandere. Her læres at bruge teknikker til forsvar, angreb og undvigelse. Træningen er delt op i forskellige niveauer, så man i starten træner kampsituationer med aftalte teknikker og bevægelse, for sidst at træne fri kamp. I kumite lægges der stor vægt på kæmperens kontrol af teknik og hurtighed, og alle angreb markeres på modstanderen – dvs. ingen hård kontakt.
			

Skriv et svar