Nyheder fra SKIF.dk

I gradueringsudvalget har vi gennem længere tid diskuteret, om vi i udvalget burde tage alle 1. og 2. Dangradueringer og først åbne op for graduering af japanere fra 3. Dan og opefter.

Formålet er, at vi i SKIFDK bedre kan sikre samme niveau ved de tre årlige gradueringer i SKIFDK. Det er nemlig ikke helt uproblematisk at graduere sammen med Japanerne, da der ofte både er sproglige, kulturelle og holdningsmæssige forskelle, når vi skal nå frem til en ny Dangrad.

Samtidig har vi ofte meget kort tid til evaluering af de 30 – 50 elever, der har været til graduering. De sidste tre japanergraduering med Shihan Koga. Shihan Murakami og Kansho Kanazawa har været afholdt meget forskelligt og med meget forskellige resultater.

Det er ganske enkelt ikke muligt for gradueringsudvalget at holde en ensartet bedømmelse i udvalgets graduering, som det hele tiden har været vores mål. Samtidig vil vi heller ikke give køb på vores gode rygte og standard i SKIFDK.

På den baggrund har vi i gradueringsudvalget besluttet, at alle 1. og 2. dan-gradueringer skal foretages af SKIF.DKs gradueringsudvalg. Såfremt en person ønsker at gå til 1. eller 2. Dan i udlandet skal vedkommendes klub ansøge om dette ved gradueringsudvalget. Efter et år (fra april måned 2019) vil udvalget evaluere på den nye ordning.